Veni Creator Spiritus !

Wszystko, co dotyczy funkcjonowania naszej parafii. Uwagi, propozycji, recenzje (oczywiście pochwalne) kazań, a także zwykłe pogaduchy

Veni Creator Spiritus !

Postprzez Teresa on 11 Maj 2008 00:03

http://www.youtube.com/watch?v=7cuOFKwp ... re=related

Amedee Brunot SCJ, MIRIAM. Mała Arabka, Exter, Gdańsk1995

Miriam Baouardy,błogosławiona Siostra Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (1846-1878), beatyfikowana 13 listopada 1983 przez papieża Jana Pawła II. Urodziła się w rodzinie pochodzenia libańsko-damasceńskiego, obrządku grecko-melchicko-katolickiego w Galilei.

"Już od wczesnych lat, mała Miriam rozwija w sobie gorące nabożeństwo do Ducha Świętego. Mistrzyni nowicjatu w klasztorze zauważy ten znak i zanotuje w 1874 roku:"To drogie dziecko nie jest w stanie tego ukryć- cechuje ją niezwykłe nabożeństwo do Ducha Świętego. Gdy mówi o Duchu Świętym to językiem płomiennym, a całe jej ciało jakby jaśnieje". Któż więc, jeśli nie sam Duch Święty, rozlałby w jej duszy takie nabożeństwo? W ekstazie usłyszy ona słowa modlitwy, którą pozna cały świat:
Duchu Święty, natchnij mnie.
Miłości Boża, ogarnij mnie.
Drogą prawdy, prowadź mnie.
Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie.
Z Jezusem błogosław mi.
Od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia,
od wszelkiego niebezpieczeństwa, zachowaj mnie.
Amen

Całe jej życie, ekstazy i modlitwy, przenikają wołania do Ducha Świętego. W listopadzie 1871 roku, kieruje do Ducha Świętego takie słowa modlitwy:
- To przez Ciebie możemy poznać Jezusa. Przyjdź me pocieszenie; przyjdź radości moja; przyjdź, pokoju, mocy i blasku. Przyjdź i oświeć mnie, bym odnalazła źródło orzeźwienia. Jedna kropla Ciebie wystarczy, bym ujrzała Jezusa. Zbawiciel powiedział, iż przychodzisz do prostaczków: oto ja pierwsza z nich. Nie proszę o inną naukę czy mądrość, jak tylko naukę odnalezienia Jezusa i mądrość zachowania Go na zawsze.(...)
W dniu 1 marca 1874 roku ukazuje, jak swe modlitwy zaczyna wołaniem do Ducha Świętego:
- Duchu Święty, oświeć mnie.Cóż mam czynić, by odnaleźć Jezusa? Apostołowie byli prości; przebywali z Jezusem, lecz Go nie rozumieli. Ja też jestem w domu Pana i nie rozumiem Go. O Duchu Święty, gdy zesłałeś swe światło, przemieniłeś apostołów. Dałeś im moc. Wszelkie poświęcenia stały się im łatwe. O Źródło światła i pokoju, przyjdź i oświeć mnie. Zaspokój mój głód i pragnienie.Jestem ślepa, otwórz me oczy. Jestem nędzna, napełnij mnie Twymi darami.(...)
Siostra Maria pragnie, by ogień Krzaka Gorejącego ogrzał zimny Swiat. Podczas modlitwy, w dniu 18 maja, spostrzega światło tryskające z kielicha. Ze światła dochodzi ją głos:
-Jeśli chcesz Mnie odnaleźć, poznać i naśladować, wzywaj światła Ducha Świętego, który oświecił Apostołów i oświeca wszystkich, którzy Go wzywają. Zaprawdę powiadam ci:ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, odnajdzie Mnie. Sumienie jego stanie się delikatne niby polny kwiat. Gorąco pragnę, by kapłani sprawowali jedną Mszę Świętą w miesiącu ku czci Ducha Świętego. Duch Święty sam uczci kapłanów i wiernych uczestniczących w tejże Mszy.On obdarzy ich światłem i pokojem. Da im moc wzmacniania ułomnych i rozbudzania nieczułych.
Na rozkaz nieba , siostra Maria napisze list do patriarchy Jerozolimy, biskupa Bracco, prosząc o nabożeństwo do Ducha Świętego. To na jej prośbę, biskup wybuduje ołtarz Ducha Świętego w katedrze.(...)
Troska o spełnienie woli Bożej skłoni pokorną karmelitankę nawet do wysłania listu do Ojca Świętego.(...) W czerwcu 1877 roku, przez patriarchę Jerozolimy przekazuje posłanie do Ojca Świętego.Mistrzyni nowicjatu zachowała streszczenie tego posłania:
"Świat i zgromadzenia zakonne gonią za nowościami, zapominając o prawdziwym nabożeństwie do Ducha Świętego. Dlatego tyle jest błędu, rozbicia, nie ma pokoju i światła na świecie. Nie wzywa się Światła tak jak należy, a to Światło pozwala nam poznać prawdę. Nawet w seminariach się to lekceważy...
Każdy wierny i każda osoba duchowna, która przyzywać będzie Ducha Świętego, nie umrze w błędzie. Kapłani nauczający nabożeństwa do Ducha Świętego, otrzymają światło w swym nauczaniu.
Zostało mi przekazane, by na całym świecie sprawić, aby każdy kapłan ofiarował jedną Mszę Świętą w miesiącu ku czci Ducha Świętego. Wszyscy w niej uczestniczący otrzymają specjalne łaski i światło."
(...) dwadzieścia lat później, papież Leon XIII w liście "Provida Mater" (5 maja 1895 roku), a szczególnie w encyklice "Divinum illud munus" (9 maja 1895 roku), odpowie na pragnienia skromnej karmelitanki z Betlejem, nakazując sprawowanie nowenny do Ducha Świętego, będącej przygotowaniem do Zielonych Świąt. "Bóg jedyny wie- napisze ojciec Buzy- w jakiej mierze prywatne posłanie pokornej karmelitanki przygotowało to uniwersalne dzieło następcy Chrystusa na ziemi".
W czasie ekstazy siostra Maria wypowiedziała takie słowa: -Dane mi było ujrzeć tak wiele o nabożeństwie do Ducha Świętego, że trzeba byłoby zapisać całe księgi. A przecież ja jestem prostaczkiem, nie umiejącym czytać ni pisać. Bóg sam da światło tym, którym zechce".
Stolico Mądrości - módl się za nami!
Teresa
 
Postów: 252
Dołączenie: 19 Mar 2008 12:43

Re: Veni Creator Spiritus !

Postprzez Teresa on 12 Maj 2008 18:44

Dzieje Apostolskie ukazują Pięćdziesiątnicę jako uwieńczenie całej misji Jezusa, który sam obiecał uczniom, że zostaną ochrzczeni przez Ducha – powiedział Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Regina Caeli 11 maja.
kai


Oto polski tekst przemówienia Ojca Świętego:

Drodzy bracia i siostry,

obchodzimy dziś uroczystość Pięćdziesiątnicy, prastare żydowskie święto, które było wspomnieniem Przymierza, zawartego przez Boga ze swoim ludem na górze Synaj (por. Wj 19). Stało się ono także świętem chrześcijańskim właśnie ze względu na to, co wydarzyło się przy tej okazji, pięćdziesiąt dni od Paschy Jezusa. Czytamy w Dziejach Apostolskich, że uczniowie zgromadzili się na modlitwie w Wieczerniku, gdy zstąpił na nich z mocą Duch Święty jako wiatr i jako ogień. Wówczas zaczęli oni głosić w wielu językach dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa (por. 2, 1-4). Był to „chrzest w Duchu Świętym”, który zapowiadał już Jan Chrzciciel: „Ja was chrzczę wodą – mówił do tłumu – lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie... On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem” (Mt 3, 11). W istocie cała misja Jezusa miała na celu obdarzenie ludzi Duchem Bożym i ochrzczeniem ich w Jego odradzającym „obmyciu”. Nastąpiło to wraz z Jego uwielbieniem (por. J 7, 39), to jest przez Jego śmierć i zmartwychwstanie: wówczas Duch Boży został rozlany w sposób obfity, niczym wodospad zdolny oczyścić każde serce, zgasić pożar zła i rozpalić na świecie ogień Bożej miłości.

Dzieje Apostolskie ukazują Zesłanie Ducha Świętego jako wypełnienie tej obietnicy, a zatem jako uwieńczenie całej misji Jezusa. On sam, po swym zmartwychwstaniu, nakazał uczniom, by pozostali w Jerozolimie, ponieważ – jak powiedział – „wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym” (Dz 1, 5); i dodał: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8).

Zesłanie Ducha Świętego jest więc w sposób szczególny chrztem Kościoła, który podejmuje swe powszechne posłannictwo, poczynając od ulic Jerozolimy, przez cudowne przepowiadanie w różnych językach ludzkości. W tym chrzcie Ducha Świętego występują nierozerwalnie wymiar osobisty i wspólnotowy, „ja” ucznia i „my” Kościoła. Duch uświęca osobę i czyni ją jednocześnie żywym członkiem mistycznego Ciała Chrystusa, uczestnikiem misji dawania świadectwa o Jego miłości. To zaś realizuje się przez Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej: Chrzest i Bierzmowanie.

W Orędziu na najbliższy Światowy Dzień Młodzieży 2008 roku zaproponowałem młodym ludziom odkrycie na nowo obecności Ducha Świętego w ich życiu, a zatem także znaczenia tych Sakramentów. Dzisiaj chciałbym zaproszeniem tym objąć wszystkich: odkryjmy na nowo, drodzy bracia i siostry, piękno bycia ochrzczonymi w Duchu Świętym; uświadommy sobie na nowo wagę naszego Chrztu i naszego Bierzmowania, źródeł stale aktualnej łaski.

Prośmy Maryję Pannę, by wyjednała także dziś Kościołowi nowe Zesłanie Ducha Świętego, który wleje we wszystkich, a zwłaszcza w młodych, radość życia i świadczenia o Ewangelii.
Stolico Mądrości - módl się za nami!
Teresa
 
Postów: 252
Dołączenie: 19 Mar 2008 12:43

Re: Veni Creator Spiritus !

Postprzez Marco on 13 Maj 2008 23:29

Świetna książka do poznania Ducha Świętego.Image

Decenarium
Dziesięć dni ku czci Ducha Świętego
Francisca Javiera del Valle

tłum. Katarzyna Radzikowska

„Dziesięć dni ku czci Ducha Świętego” to niezwykła pozycja. Francisca Javiera del Valle, skromna hiszpańska krawcowa, napisała jedno z najgłębszych dzieł w literaturze duchowej poświęconej Duchowi Świętemu. Jeszcze raz Pan Bóg objawił prostaczkom rzeczy, które zakrywa przed mądrymi tego świata.

Ojciec Święty Benedykt XVI, w orędziu na XXIII Światowy Dzień Młodzieży 2008, pisze: (...) „Także dziś Duch Święty nadal działa z mocą w Kościele, a Jego działanie wydaje obfite owoce, jeśli jesteśmy skłonni otworzyć się na Jego odnawiającą moc. Dlatego jest ważne, aby każdy z was Go poznał, nawiązał z Nim relację i poddał się Jego przewodnictwu. Tutaj nasuwa się pytanie: kim jest dla mnie Duch Święty? W istocie niemało jest chrześcijan, dla których pozostaje On wielkim nieznajomym. Dlatego chciałbym was zachęcić, abyście pogłębili osobistą znajomość Ducha Świętego. (…) Nie wystarczy jednak Go poznać, trzeba Go przyjąć jako przewodnika naszych dusz, jako wewnętrznego Nauczyciela”

„Dziesięć dni ku czci Ducha Świętego” może nauczyć wielu zwykłych chrześcijan obcowania z Duchem Świętym w sposób prosty i zażyły. Tak, aby Wielki Nieznajomy stal się dla nich Wielkim Przyjacielem.
Marco
 
Postów: 382
Dołączenie: 18 Sty 2008 19:37

Re: Veni Creator Spiritus !

Postprzez Teresa on 31 Maj 2009 08:47

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne;
daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej;
daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata;
daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą;
daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony;
daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej;
daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej.
Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał,
i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości.
Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

http://www.mbkp.info/modlitwy/siedem.html
Stolico Mądrości - módl się za nami!
Teresa
 
Postów: 252
Dołączenie: 19 Mar 2008 12:43

Re: Veni Creator Spiritus !

Postprzez Teresa on 31 Maj 2009 08:50

Litania do Duch Świętego

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty mądrości - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty rozumu - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty rady - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty męstwa - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty umiejętności - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty pobożności - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty bojaźni Bożej - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu - zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od zatwardziałości serca - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od potępienia wiekuistego - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Przez Twoje przyjście w językach ognistych - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.

My grzeszni, Ciebie prosimy - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Stolico Mądrości - módl się za nami!
Teresa
 
Postów: 252
Dołączenie: 19 Mar 2008 12:43


Powróć do Parafia

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] oraz 1 gość

cron