świeckość ("pozytywna"?) po europejsku

Wszystko, co dotyczy funkcjonowania naszej parafii. Uwagi, propozycji, recenzje (oczywiście pochwalne) kazań, a także zwykłe pogaduchy

świeckość ("pozytywna"?) po europejsku

Postprzez Teresa on 15 Wrz 2008 18:00

Dla mających wątpliwości:

Loża Wielkiego Wschodu Francji oświadczyła, że „świeckość” państwa nie wymaga żadnych przymiotników.
Jest to reakcja na słowa, jakie wobec Benedykta XVI wypowiedział dziś prezydent Nicolas Sarkozy, mówiąc o potrzebie istnienia „świeckości pozytywnej”.
W wydanym dziś wieczorem komunikacie masoni z Loży Wielkiego Wschodu potwierdzają, że „świeckość nie potrzebuje przymiotników aby istnieć, a jakiekolwiek odniesienia do «świeckości pozytywnej» wypaczają jej sens”.
Członkowie loży przypominają, że „wolna myśl nie podporządkowana dogmatom może być sposobem życia wyzwalającym człowieka”.
W dalszej części oświadczenia przypominają, że francuska „ustawa o separacji państwa i Kościołów z 1905 r. odpowiada tym aspiracjom i nie powinna być zmieniana”.

KAI
Stolico Mądrości - módl się za nami!
Teresa
 
Postów: 252
Dołączenie: 19 Mar 2008 12:43

Re: świeckość ("pozytywna"?) po europejsku

Postprzez Teresa on 15 Wrz 2008 18:10

Nauczyciele w stolicy Danii przejdą specjalne szkolenia, dzięki którym będą mogli rozpoznawać wśród uczniów religijnych lub politycznych fanatyków.
Dwuletni program do walki z radykalizmem wśród uczących się to najnowsza inicjatywa Rady Miejskiej w Kopenhadze – donosi dziennik "Copenhagen Post".
Socjaldemokrata Jakob Hougaard, zastępca burmistrza Kopenhagi, odpowiedzialny za sprawy zatrudnienia i integracji, wyjaśnia, że chodzi o to, by młodzi nie wchodzili do środowisk ekstremistycznych, spośród których rekrutują się terroryści. Jednak zdaniem przedstawicieli związków zawodowych nauczycieli tego typu kroki mogą zniszczyć budowane przez wiele lat zaufanie pomiędzy wychowawcami i uczniami.
Ponad 800 pedagogów przejdzie niebawem specjalne kursy, uruchomiony zostanie także specjalny telefon, pod którym dyżurować ma fachowiec gotowy odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości zgłaszane przez nauczycieli. Jeśli informacja budzić będzie poważne podejrzenia, zostanie przekazana duńskim organom śledczym.
KAI
Stolico Mądrości - módl się za nami!
Teresa
 
Postów: 252
Dołączenie: 19 Mar 2008 12:43

Re: świeckość ("pozytywna"?) po europejsku

Postprzez Teresa on 15 Wrz 2008 18:18

Podczas wiecu grup anarchistycznych w miejscowości Ploërmel w Bretanii oszpecono pomnik papieża Jana Pawła II. Prasa francuska poinformowała, że uczestnicy wiecu oblepili pomnik papieża papierem toaletowym, prezerwatywami i plastikowymi torbami.
Celem manifestacji pod hasłem „Precz z wszelkimi religiami” było zaprotestowanie przeciwko rozpoczynającej się 12 września wizycie papieża Benedykta XVI we Francji. Pomnik w Ploërmel budził kontrowersje jeszcze przed jego odsłonięciem w 2006 roku. Przeciwnicy uważali, że sfinansowanie przez lokalne władze kosztów budowy cokołu jest sprzeczne z obowiązującym we Francji ścisłym rozdziałem Kościoła i państwa.
Pomnik jest darem rosyjskiego rzeźbiarza Zoraba Zereteliego.
Jan Paweł II odwiedził Bretanię w 1996 r. W programie papieskiej wizyty nie znalazło się wówczas samo liczące 10 tys. mieszkańców Ploërmel, ale sąsiadujące z nim sanktuarium Sainte-Anne-d'Auray.
KAI
Stolico Mądrości - módl się za nami!
Teresa
 
Postów: 252
Dołączenie: 19 Mar 2008 12:43

Re: świeckość ("pozytywna"?) po europejsku

Postprzez Teresa on 15 Wrz 2008 18:39

W Wielkiej Brytanii zawiązała się koalicja Accord, zrzeszająca organizacje, które domagają się od rządu, by nałożył na szkoły religijne zakaz naboru uczniów i nauczycieli według klucza wyznaniowego. W szkołach miałyby też być zakazane modlitwy i religijne nabożeństwa. W ich miejsce wnioskodawcy projektu proponują świeckie akademie bądź spotkania międzyreligijne.
W skład wspomnianej koalicji wchodzą organizacje różnej maści: sekularyzacyjne, feministyczne i gejowskie, ale także liberalni katolicy, anglikanie czy żydzi, w tym chrześcijański think tank Ekklesia - poinformował "The Catholic Herald".
Kościół katolicki przyjął tę inicjatywę z wielkim rozgoryczeniem. Zdaniem Oony Stannard, odpowiedzialnej za katolickie szkolnictwo w Anglii i Walii, kampania ta prowadzi w istocie do likwidacji szkolnictwa wyznaniowego. Szkoła, w której katolicy byliby tylko nieznaczną mniejszością, której dyrektorem byłby ateista czy agnostyk, katolicka byłaby już tylko z nazwy – twierdzi Stannard.
Brytyjski minister ds. dzieci Kevin Brennan nie chce nawet słyszeć o pomysłach koalicji Accord. Jego zdaniem cały problem sprowadza się do tego, że szkoły wyznaniowe dobrze prosperują, mają wielkie osiągnięcia i są bardzo popularne. Rodzice powinni mieć prawo do wyboru rodzaju szkolnictwa i etosu, który chcą przekazać swym dzieciom – podkreśla Brennan.

Wiara.pl
Stolico Mądrości - módl się za nami!
Teresa
 
Postów: 252
Dołączenie: 19 Mar 2008 12:43

Re: świeckość ("pozytywna"?) po europejsku

Postprzez Teresa on 21 Wrz 2008 12:41

Belgia: Skauci już nie katoliccy
Radio Watykańskie/a.
Dechrystianizacja w Belgii zatacza coraz szersze kręgi. Swej katolickiej tożsamości wyparli się francuskojęzyczni skauci.
Flamandzka gałąź Katolickiej Federacji Skautów przestała być katolicka już przed dwoma laty. Enklawą katolickich skautów w Belgii pozostają drużyny związane z Federacją Skautów Europejskich i z tradycjonalistami. Skauting o charakterze wyznaniowym zachowali jeszcze belgijscy żydzi i kalwini. Katolicka Federacja Skautów istniała w Belgii przez 98 lat. W chwili dechrystianizacji skupiała 40 tys. dzieci i młodzieży.

Wiara.pl
Stolico Mądrości - módl się za nami!
Teresa
 
Postów: 252
Dołączenie: 19 Mar 2008 12:43

Re: świeckość ("pozytywna"?) po europejsku

Postprzez Teresa on 05 Paź 2008 19:06

Hiszpania: zakaz manifestacji przeciwko aborcji

Władze Madrytu nie wyraziły zgody na manifestację przeciwko aborcji, planowaną w stolicy Hiszpanii na 17 października.
Rzecznik partii Alternativa Española (Alternatywa Hiszpańska), która zamierzała ją zorganizować, ujawnił, że wcześniej władze chciały zastosować „cenzurę prewencyjną”, domagając się przedstawienia tekstu przemówienia, jakie miało być wygłoszone podczas manifestacji.
Francisco Torres García oświadczył, że jest to naruszenie konstytucyjnego prawa do wolności zgromadzeń. Jego partia zamierza zaskarżyć decyzję władz w sądzie, a także zastanawia się nad „podjęciem innych środków przewidzianych prawem”.
Alternativa Española powstała w 2003 r. Jest partią o charakterze katolickim. Sprzeciwia się polityce socjalistycznego rządu José Luisa Rodrígueza Zapatero.

KAI

http://ekai.pl/serwis/?MID=16296
Stolico Mądrości - módl się za nami!
Teresa
 
Postów: 252
Dołączenie: 19 Mar 2008 12:43

Re: świeckość ("pozytywna"?) po europejsku

Postprzez Teresa on 12 Lis 2008 12:04

O znaczeniu masonerii we francuskiej polityce oraz o sile powiązań nieformalnych jej członków mówi w wydanej niedawno w Hiszpanii książce Maurice Caillet.

Autor, lekarz ginekolog i urolog, przez 15 lat należał do masonerii. Był członkiem Partii Socjalistycznej. Jego zdaniem w rządzie François’a Mitteranda było 12 członków loży, a w obecnym, Nicolasa Sarkoz’ego jest ich dwóch. Maurice Caillet przy okazji hiszpańskiej edycji swej książki udzielił wywiadu agencji Zenit.

Autor zwraca uwagę na rolę, jaką masoneria odegrała w legalizacji aborcji we Francji, w 1974 r. Doradcą ówczesnego premiera, Jacques’a Chiraca był wielki mistrz głównej loży - Wielkiego Wschodu Francji, Jean-Pierre Prouteau, zaś doradcą stojącej na czele ministerstwa zdrowia Simone Veil, wielki mistrz Wielkiej Loży Francji, Pierre Simon. „Dzięki” sprawnej masońskiej organizacji projekt zaaprobowany przez rząd już po miesiącu przyjęło Zgromadzenie Narodowe. Masońscy deputowani i senatorzy niezależnie od przynależności politycznej zgodnie głosowali za depenalizacją aborcji- przypomina Caillet. Jego zdaniem powiązania masońskie mają charakter korupcjogenny. Okazuje się często, że „bracia” wspierają się nawzajem w rozstrzyganiu kontraktów, przy przetargach, ale także w sądownictwie, czego autor doświadczył osobiście. Sąd apelacyjny orzekł w jego sprawie rozwodowej, wbrew zasadom sprawiedliwości podział kosztów oraz niższe niż należało alimenty.

Maurice Caillet opowiada historię swojego życia - życia człowieka niewierzącego, nieochrzczonego, masona i czcigodnego loży Wielkiego Wschodu. Autor przypomina, iż masoneria wiąże się w istocie z relatywizmem poznawczym i moralnym, zaś zbawienie ogranicza jedynie do wymiaru doczesnego. Bóg jest pojmowany w najlepszym przypadku abstrakcyjnie, jako „Wielki Zegarmistrz”, który nie wkracza w ludzkie sprawy. Pomimo deklarowanej tolerancji wobec wierzeń religijnych i ideologii odnosi się ze szczególną niechęcią do Kościoła katolickiego.

Swe nawrócenie wiąże z wizytą w Lourdes i prośbą o uzdrowienie małżonki. Od tej pory rozpoczął drogę ku Chrystusowi i Kościołowi. Oznaczała ona groźby utraty życia ze strony dawnych masońskich „braci” a także niemożliwość zajmowania stanowisk publicznych.

Należy przypomnieć, że 26 listopada 1983 r. Kongregacja Nauki Wiary wydała komunikat w sprawie przynależności do stowarzyszeń masońskich. W związku z opublikowaniem nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego stwierdzono, że stanowisko Kościoła katolickiego wobec masonerii nie uległo zmianie. „Zasady tych stowarzyszeń zawsze uważano za niemożliwe do pogodzenia z nauką Kościoła i dlatego przynależność do nich nadal jest zakazana. Wierny, który przystępuje do loży masońskiej, jest w stanie grzechu ciężkiego i nie może przyjmować Komunii św.” – czytamy w dokumencie podpisanym przez kard. Josepha Ratzingera, a zaaprobowanym przez Jana Pawła II.

Książka Maurice’a Caillet’a ukazała się już w języku polskim nakładem krakowskiego wydawnictwa „M”. Jej autor prowadzi także internetowy blog w języku francuskim.

KAI
Stolico Mądrości - módl się za nami!
Teresa
 
Postów: 252
Dołączenie: 19 Mar 2008 12:43

Re: świeckość ("pozytywna"?) po europejsku

Postprzez Teresa on 25 Lis 2008 22:12

Dyskusję na temat granic wolności religijnej wywołała w Hiszpanii decyzja sędziego, który nakazał usunięcie wszystkich krzyży ze szkoły w Valladolid.

W ten sposób przychylił się do wniosku stowarzyszenia walczącego o laicką szkołę. Krzyże mają być zdjęte, mimo iż sprzeciwia się temu rada pedagogiczna.

Smutek z powodu decyzji sądu wyraził miejscowy arcybiskup Braulio Rodríguez Plaza. Przypomniał on, że krzyż jest nieodłączną częścią hiszpańskiej kultury. „Na bazie tego orzeczenia wszelkie znaki religijne będą mogły zostać usunięte, by być może nie urazić czyjejś wrażliwości czy uczuć” – zauważył arcybiskup Valladolid. Hierarcha pyta jednocześnie, czy będzie to oznaczać, że w przyszłości np. z Bruges – uznawanego za najlepiej zachowane średniowieczne miasto Europy – będą musiały zniknąć wszelkie odniesienia religijne.

„Jest tam wiele wizerunków maryjnych, wyobrażenia Chrystusa i nie widać, by odwiedzający Bruges cierpieli z tego powodu” – stwierdził abp Rodríguez Plaza. Poinformował jednocześnie, że nie zamierza ukrywać symboli religijnych, bo i one – jak dodał – są wyrazem obowiązującej wolności religijnej.

KAI
Stolico Mądrości - módl się za nami!
Teresa
 
Postów: 252
Dołączenie: 19 Mar 2008 12:43

Re: świeckość ("pozytywna"?) po europejsku

Postprzez Teresa on 25 Lis 2008 22:16

Od jakiegoś czasu odwoływanie się do praw i wolności staje się w Hiszpanii prawnym pretekstem, który maskuje nienawiść do religii i «chrystofobię»” – napisał na łamach „L'Osservatore Romano” Juan Manuel de Prada.

Hiszpański pisarz i dziennikarz skomentował w ten sposób decyzję sędziego, który nakazał usunięcie wszystkich krzyży ze szkoły w Valladolid.

Zdaniem de Prady „nikt o zdrowych zmysłach nie uważa, aby znak krzyża mógł naruszać jakiekolwiek podstawowe prawa”. Dodaje, że kryjące się pod płaszczykiem obrony wolności uczucia, takie jak nienawiść do religii i „chrystofobia”, „władze powinny ścigać, zamiast udzielać im prawnego uzasadnienia”.

Autor nie ogranicza swej analizy do własnego kraju, stwierdzając, iż „uważanie krucyfiksu za coś obraźliwego na Zachodzie można rozumieć jedynie jako niepokojący objaw amnezji bądź kulturowej martwicy”. „Od jakiegoś czasu zawładnął Europą impuls samozagłady, który znalazł wyraz w ponurym i zawziętym pędzie do wymazywania z naszej pamięci moralnego i kulturowego dziedzictwa chrześcijaństwa” – dodał.

„Można powiedzieć, że my Europejczycy postanowiliśmy się unicestwić, spychając na margines historyczne dziedzictwo, które o nas stanowi” – stwierdził de Prada. Zauważa on, że „zaczynamy mylić zdrową świeckość państwa z wojną przeciwko religii, która próbuje odmówić człowiekowi jego więzi z transcendencją, która stara się zatrzeć naszą duchową i kulturową genealogię”.

„Europa zdaje się zapominać, że ojczyzną człowieka, jak uczył nas Maritain, jest Absolut” – wskazał hiszpański pisarz. „Kiedy człowiek wygnany zostanie z tej wspólnej ojczyzny, kiedy odebrana mu zostaje ta niezbywalna część samego siebie, skazany jest na wykorzenienie, na niepogodę, na rozpacz; spycha się go, w ostatecznym rozrachunku, do roli ponurej materii” – dodaje.

Zdaniem Juana Manuela de Prady wyrok hiszpańskiego sędziego „uświęca z prawnego punktu widzenia rezygnację zdezorientowanej Europy, w irracjonalny sposób padająca ofiarą odruchowi samozagłady”.

[KAI Rzym]
Stolico Mądrości - módl się za nami!
Teresa
 
Postów: 252
Dołączenie: 19 Mar 2008 12:43

Re: świeckość ("pozytywna"?) po europejsku

Postprzez Teresa on 30 Gru 2008 18:26

Do kompletu "tęczowy kwiatek" (a raczej chwast!) z Polski...NIESTETY!

Opole: Bajka o "królewiczach gejach" w szkołach?

Na pomysł wystawiania bajki dla dzieci wpadła nauczycielka angielskiego jednego z liceów w Kędzierzynie Koźlu. Namówiła swoich byłych uczniów - obecnie studentów. Spektakl ma być wystawiany w szkołach na każdym poziomie, a premiera odbędzie się w walentynki - alarmuje Nasz Dziennik.
- Jeśli w procesie wychowawczym w szkołach będą promowane takie kontrowersyjne wzorce, to może oznaczać, że próbuje się dziecko nastawiać przeciw rodzicom - twierdzi na łamach "Naszego Dziennika" dr Piotr Szczukiewicz, psycholog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
- W tej chwili rozmawiamy w kategoriach hipotetycznych: mówimy tylko o pewnym zamiarze, który dotychczas został jedynie zapowiedziany medialnie. Bajki czy przedstawienia, o którym rozmawiamy, jeszcze nikt nie widział - mówi rzeczniczka MEN. I przekonuje, że nie ma na razie powodów do obaw.
Stolico Mądrości - módl się za nami!
Teresa
 
Postów: 252
Dołączenie: 19 Mar 2008 12:43

Następna

Powróć do Parafia

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość

cron