BŁOGOSŁAWIONY JERZY

Wszystko, co dotyczy funkcjonowania naszej parafii. Uwagi, propozycji, recenzje (oczywiście pochwalne) kazań, a także zwykłe pogaduchy

BŁOGOSŁAWIONY JERZY

Postprzez Teresa on 06 Cze 2010 18:04

Nowenna i litania do Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

Modlitwa wstępna: Boże jedynie dobry i łaskawy, spraw przez nieskończone zasługi męki i śmierci Jezusa Chrystusa, Syna Twego, przez przyczynę Niepokalanej Maryi Dziewicy i wszystkich Świętych, a szczególnie Błogosławionego księdza Jerzego, abym dostąpił łaski, o którą proszę (przedstawić swoje prośby).
Błogosławiony Księże Jerzy, Ciebie proszę o wstawiennictwo u Boga i Ojca naszego, abym został wysłuchany mojej potrzebie.

Dzień I. Duch Święty
Błogosławiony Ksiądz Jerzy nauczał: "W dniu Zesłania Ducha Świętego zostało zawarte nowe przymierze przez Jezusa z Nowym Ludem Bożym, z Kościołem. Zostało ono wysłużone przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa" (Dotknięcie Boga, s. 62). Duch Święty pozostaje naszym Rzecznikiem i Obrońcą. Dlatego razem z błogosławionym księdzem Jerzym modlę się do Ducha Pocieszyciela o siłę do walki z narastającymi przeciwnościami. Księże Jerzy, uproś mi u Ducha Świętego łaskę, o którą proszę........ abym wzrastał w miłości i pozostał wiernym synem Kościoła.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
Błogosławiony Księże Jerzy - módl się za nami.

Dzień II. Kościół
Błogosławiony Ksiądz Jerzy dzielił się swoimi kapłańskimi przeżyciami: "Matką dla nas jest Kościół Chrystusowy. Spotkania z Nim to ciągłe dolewanie oliwy do lampki naszego życia duchowego, to ciągła dbałość o to, byśmy byli wartościową solą życia, które, czy chcemy tego, czy nie chcemy, prowadzi do spotkania w Bogu" (Dotknięcie Boga, s. 69). Boże i Ojcze, przed Kościołem trzeciego tysiąclecia otwiera się rozległy ocean wezwań współczesnego świata. Pomóż, proszę, wszystkim chrześcijanom tego pokolenia wypłynąć na głębię prawdy, dobra i piękna. Błogosławiony Księże Jerzy, który całym sercem miłowałeś Kościół jako swoją Matkę, uproś mi łaskę......., o którą pokornie proszę.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
Błogosławiony Księże Jerzy - módl się za nami.

Dzień III. Ewangelia
Największą siłą Ewangelii - jak uczył błogosławiony Ksiądz Jerzy - był "zawarty w niej osobisty przykład Chrystusa, który głosił prawdę i za prawdę umarł. Chrześcijanin to człowiek, który postępuje na Jezusowy wzór. I niczego nie udaje" (Dotknięcie Boga, s. 74). Właśnie Jezus czyni jakby czułą przestrzeń, w której możemy zdobyć się na przyjęcie Bożego słowa, Bożej zachęty do czynienia dobra i unikania zła. Żyć Ewangelią to przede wszystkim przyjąć tajemnicę Bożej prawdy i nią żyć. Błogosławiony księże Jerzy, męczenniku, który budowałeś prawdziwie ewangeliczną wspólnotę wiernych i tak wiele wycierpiałeś, wyjednaj mi u Pana łaskę ........., o którą wytrwale proszę, bym pozostał wierny Chrystusowi.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
Błogosławiony Księże Jerzy - módl się za nami.


Dzień IV. Cierpienie
Błogosławiony Ksiądz Jerzy uczył: "Chrystus umiera na krzyżu za całą ludzkość, pokonuje śmierć i otwiera drogę do zmartwychwstania. W znaku krzyża ujmujemy dziś to, co najbardziej piękne i wartościowe w człowieku. Przez krzyż idzie się do zmartwychwstania. (...) I dlatego krzyże naszej Ojczyzny, krzyże nasze osobiste, krzyże naszych rodzin muszą doprowadzać do zwycięstwa, do zmartwychwstania, jeśli łączymy je z Chrystusem" (Homilia 26.09.1982 r.).
Boże, za wstawiennictwem błogosławionego księdza Jerzego daj mi siłę ducha, bym cierpliwie znosił doświadczenia życia, które każdego dnia mnie spotykają. Jezus wypala do szczętu nasze słabości, jak wypalił męczeńską łaską życie Księdza Jerzego Popiełuszki, którego Kościół ukazał w chwale ołtarzy. Proszę Cię o wyjednanie mi łaski.......... i pragnę naśladować twoją wierność Chrystusowi.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
Błogosławiony Księże Jerzy - módl się za nami.

Dzień V. Prawda
Błogosławiony Ksiądz Jerzy uczył: "Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. Życie w prawdzie to dawanie świadectwa [Bogu] na zewnątrz, to przyznawanie się do niej i upominanie się o nią w każdej sytuacji. Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć"(Kazanie 31.10.1982). Błogosławiony Kapłanie, sługo Chrystusa, ty w nauczaniu wskazywałeś, że On jest Prawdą i wytrwale nawoływałeś ludzi do życia w prawdzie, a ukazywałeś niebezpieczeństwa fałszu i kłamstwa. Módl się za mną, gdy błagam o łaskę......., abym na co dzień żył w prawdzie i by moje codzienne życie było przepojone prawdą.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
Błogosławiony Księże Jerzy - módl się za nami.

Dzień VI. Przebaczenie
Kościół przecież - podkreślał błogosławiony Ksiądz Jerzy - "otrzymał od Chrystusa władzę leczenia «chorób grzechu» poprzez sakrament pokuty (...), pozwalając za pośrednictwem kapłana nawiązywać na nowo przyjaźń miedzy nami a Bogiem" (Dotknięcie Boga, s. 51). Niech więc ogarnia nas światło Bożej łaski, abyśmy przyjmowali z nadzieją dary Jezusowej miłości. Panie spraw byśmy stale byli nastawieni na przebaczanie bliźnim. Umocniony przykładem twojej kapłańskiej wspaniałomyślności, błogosławiony Księże Jerzy, proszę Cię o wstawiennictwo w mojej intencji ......., którą ci przedkładam, abym przez życie szedł drogą przebaczenia.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
Błogosławiony Księże Jerzy - módl się za nami.

Dzień VII. Solidarność
Błogosławiony Ksiądz Jerzy uczył: "Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk, zakorzeniona w ideałach, które są zdolne przemieniać świat na lepsze. To (...) nadzieja tym silniejsza, im bardziej jest zespolona ze źródłem wszelkiej nadziei - z Bogiem" (Kazanie 28.08.1983). Boże, spraw, abyśmy byli solidarni w wierze i miłości, abyśmy potrafili pokonywać w sobie lęk i odważnie służyć bliźnim, tworząc wspólnotę w Chrystusie. Księże Jerzy, wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł z godnością przyznawać się do tego, co słuszne i prawdziwe oraz uproś mi łaskę....... o którą z ufnością proszę.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
Błogosławiony Księże Jerzy - módl się za nami.

Dzień VIII. Męczeństwo
"Chrześcijaninowi nie może wystarczyć tylko potępienie zła. (...) Ale chrześcijanin musi być prawdziwym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości. O te wartości musi odważnie się upominać dla siebie i dla innych" - nauczał Błogosławiony Ksiądz Jerzy (Kazanie 27 V 1984 r.). Jego krwawa ofiara to wyznanie wiary w świętość Kościoła i najwyższy znak miłości do Chrystusa. Błogosławiony księże Jerzy, w twojej męczeńskiej śmierci odbiły się. wszystkie bóle i cierpienia współczesnych ci ludzi. Uproś nam u Ukrzyżowanego Chrystusa łaskę wierności do końca Bożemu prawu miłości, a mnie wyjednaj łaskę ........ której tak bardzo pragnę.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
Błogosławiony Księże Jerzy - módl się za nami.

Dzień IX. Maryja
Błogosławiony Ksiądz Jerzy modlił się: "Dziękuję Ci, o Matko, za wszystkich, którzy pozostają wierni swemu sumieniu, którzy sami walczą ze słabością i umacniają innych. Dziękuję Ci, Matko, za wszystkich, którzy nie dają się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężają dobrem" (Różaniec w Bydgoszczy). Życie trzeba przeżyć dobrze, bo jest tylko jedno. Błogosławiony Księże Jerzy, uproś nam u Matki Najświętszej, Królowej Męczenników, byśmy mogli zachować godność dzieci Bożych trwając w dobrym i wyjednaj łaskę...... o którą tak bardzo proszę.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
Błogosławiony Księże Jerzy - módl się za nami.

Modlitwa na zakończenie nowenny Panie Jezu Chryste, Ty ukazałeś znamiona swej męki w ciele Błogosławionego księdza Jerzego w chwili jego śmierci. Dziękuje Ci za laskę przeżycia tej nowenny dla dobra mej duszy i otrzymane łaski. Wspomóż nas, abyśmy wytrwale niosąc krzyż naśladowali Ciebie, a przez to zasłużyli na miano prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Warszawa 22 lutego 2010 r.
opr. O. Gabriel Bartoszewski OFMCap
Litania do błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami
Błogosławiony Jerzy, Męczenniku módl się za nami
Odważny wyznawco Chrystusa módl się za nami
Wierny świadku Ewangelii módl się za nami
Zapatrzony w krzyż Zbawiciela módl się za nami
Czcicielu Maryi Niepokalanej módl się za nami

Oddany od dzieciństwa Bogu módl się za nami
Wychowany w pobożnej rodzinie módl się za nami
Gorliwy w służbie ołtarza módl się za nami
Pragnący naśladować świętych módl się za nami
Wierny głosowi powołania módl się za nami

Apostole godności człowieka módl się za nami
Obrońco nienarodzonych módl się za nami
Miłosierny dla cierpiących módl się za nami
Wrażliwy na los pokrzywdzonych módl się za nami
Dobry pasterzu ludzi pracy módl się za nami

Uczący zło dobrem zwyciężać módl się za nami
Wzywający do męstwa i solidarności módl się za nami
Broniący wartości ewangelicznych módl się za nami
Przestrzegający przed chęcią odwetu módl się za nami
Wzywający do trwania w nadziei módl się za nami

Niesprawiedliwie oskarżany módl się za nami
Okrutnie umęczony módl się za nami
Kapłanie wierny aż do końca módl się za nami
Męczenniku prawdy i wolności módl się za nami
Orędowniku spraw Kościoła i narodu módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.
R. I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego prezbitera niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości + wejrzyj na jego męczeńską śmierć 
w obronie wiary oraz godności człowieka + i przez jego przyczynę spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

http://www.archidiecezja.warszawa.pl/ho ... ko/?a=4325

http://www.popieluszko.net.pl/muzeum/index.htm
Stolico Mądrości - módl się za nami!
Teresa
 
Postów: 252
Dołączenie: 19 Mar 2008 12:43

Powróć do Parafia

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 4 gości

cron