Menu
Porządek Mszy Św
Liturgia na dziś

Forum

Polecamy
Newsletter

Coś jest nie tak i to rzeczywiście problem.

Muszę Ci powiedzieć smutną prawdę... Istnieje problem przed którym stajesz Ty, ja i każdy człowiek, bez wyjątku. Ten problem to największy dramat człowieka.


„Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”

Wszyscy, to znaczy każdy. Każdy z nas jest grzesznikiem. Natomiast prawda o grzechu jest taka, że jest on dynamiczny, że popycha nas, byśmy chcąc skryć się przed jego chmurami, zanurzali się jakby w jaskini, w jeszcze większym braku światła, jeszcze większej ciemności.

Człowiek powołany do życia z Bogiem, odwrócił sie od Niego i żyje na wygnaniu. Grzech oddziela od Boga. Tak ja jak i Ty... Żyjemy na wygnaniu z obecności Bożej i w dziedziczeniu skłonności do grzechu, krzywdzenia siebie i innych i kary za to wszystko:

 

„Zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz 7,23).

Czasem chcielibyśmy widzieć grzech na zewnątrz, że jakby on przyszedł do nas, lecz grzech jest tym, co wychodzi z naszego wnętrza i daje zepsute owoce. Jak drzewo, którego korzenie znajdą się w truciźnie, wyda owoc zatruty, tak i my zakorzenieni w swojej naturze jesteśmy w grzechu i często wydajemy złe owoce.
Gniew, złość, lenistwo, kłamstwo, pornografia, nienawiść, obmowa, zawiść, nieczystość... Często lista jest długa. Naszymi korzeniami zawładnął zły ogrodnik i chcę Ci powiedzieć, że on naprawdę istnieje.
Masz osobistego wroga i jest nim szatan. Szatan istnieje i jest Twoim wrogiem ! Wróg, którego nie rozpoznajesz, nie może być pokonany.


„Śmierć weszła na świat, przez zawiść diabła” (Mdr 2,24).
 

On jest ojcem kłamstwa i tym, który zwodzi, zakłamuje i zaciemnia obraz Boga. To on zatruwa korzenie Twojego serca. „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz tylko ci, którzy się źle mają”( Mt 9,12) i tylko ten człowiek może zostać uleczony, który przyzna się do choroby. Ten, który uzna swoją chorobę, swój grzech.
Mój Przyjacielu ! Chcę Ci powiedzieć, że dla Boga nic się nie zmieniło, tak samo Cię kocha i jeśli staniesz w prawdzie przebaczy każdy Twój grzech.


Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości" (1J 1,9)
 

Potrzeba, byś uznał swój grzech oraz fakt, że potrzebujesz Zbawienia, a wtedy Bóg Ci pomoże. Jest tylko jeden grzech, którego Bóg nie może przebaczyć... to ten, do którego się nie przyznasz. Jeśli rozpoznasz swój grzech i się do niego przyznasz wiele zyskasz, bo tylko na rozpoznaną chorobę można pozyskać lekarstwo.
Tylko uznając swoją chorobę możesz zostać uzdrowiony. Tylko szukając lekarstwa możesz z niej zostać wybawiony.


Czy chcesz uznać swój grzech i znaleźć rozwiązanie ?

Czytaj dalej: