Menu
Porządek Mszy Św
Liturgia na dziś

Forum

Polecamy
Newsletter

Mój Przyjacielu !

Bóg nigdy nie pozostawia człowieka w jego nędzy. Jeśli czujesz, że sam nie możesz sobie pomóc, to znaczy, że poznajesz głębię prawdy o człowieku, prawdy o sobie. Nikt nie może sam siebie zbawić. Jednak Bóg nas nie potępił. Wiesz ?

Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił,
ale po to, aby świat został zbawiony" (J 3, 16-17).

Mam dla Ciebie dobrą wiadomość ! Jezus już Cię zbawił ! Bóg Cię nie pozostawił samego z sobą w Twoim cierpieniu. Bóg, do którego straciłeś drogę, przyszedł do Ciebie w osobie Jezusa. Ten, który jest bez grzechu, stał się Twoim grzechem, przyjął za Ciebie przekleństwo śmierci.

„Zapłatą za grzech jest śmierć...” - przypomina szatan Bogu, domagając się śmierci człowieka za jego czyny. Jednak......łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 6, 23).

Jezus, który za Ciebie umarł, zmartwychwstał i zasiadł po prawicy Ojca. On wciąż powtarza „usprawiedliwiony, usprawiedliwiony, usprawiedliwiony...”.

Jego imię po herbrajsku znaczy „Bóg Zbawia” i jedynie Bóg w osobie Jezusa mógł wypełnić obietnicę Zbawienia.

I nie ma w innym zbawienia, bo nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12).

Pragnę Ci pokazać Jezusa. Oto On ! Wiszący na krzyżu, krwawiący, a mocą swojej świętej krwi unicestwiający nasz grzech. To lekarz leczący wszystkie choroby, Przyjaciel broniący nas przed oskarżycielem. Nie musisz sie bać ! Bóg przebaczenia wobec krwi Jezusa daruje Tobie wszystkie winy, jak i mnie i każdemu człowiekowi, bez wyjątku !


"Nas umarłych na skutek występków, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi przygwoździwszy do krzyża." (Kol 2, 13-14)

Na mocy krwi Chrystusa każdy Twój grzech, ten, który popełniłeś, w którym żyjesz teraz i nawet ten, który popełnisz w przyszłości, już został Tobie przebaczony.

Co daje Tobie Jezus poza przebaczeniem ? Jezus nam daje wolność, by grzech nie miał więcej nad nami władzy. On mocą swojej męki wyprowadza nas z grobów naszych grzechów, rozrywa kajdany naszych złych nawyków, zdejmuje ślepotę naszych przywiązań, obmywa nas z brudu naszych upadków. Jezus oczyszcza nas i przyodziewa czyste szaty nowego życia. Przywraca pokój i radość dziecka Bożego.

Jeśli czujesz, że w Twoim zyciu jest coś, co odbiera Ci radość, zniewala Cię, zabiera wolność, to Bóg ma dla Ciebie odpowiedź. On podaje Ci rękę, obdarza Cię Swoim błogosławieństwem. To wspaniała wiadomość dla Ciebie!

„Oto stoje u drzwi i pukam, jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim świętował” (Ap 3,20).

On może Ci dać nowe życie. Otwórz drzwi serca Jezusowi ! On ma dla Ciebie życie w obfitości !

Czy chcesz doświadczyć Zbawienia jakie daje Jezus ?

Aby przyjąć wszystko to, co daje Jezus, całe Jego Zbawienie, potrzebna jest wiara.Wiara w to, czego dokonał i wiara, że Jego Zbawienie może dziś stać się Twoim udziałem.

 

„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM,
i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych-
osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi
do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do zbawienia.” (Rz 10, 9-10)

 

Sytuacja, w której stawia nas Bóg, to sytuacja wyboru. Z jednej strony przekleństwo grzechu a z drugiej radosna perspektywa życia w pełni, życia w wieczności... Chcę Ci przedstawić ten wybór, przed którym całe życie stoi każdy człowiek, czy zdaje sobie z tego sprawę, czy bezwiednie jest niesiony przez życie. To najważniejsza decyzja jaką w życiu możesz podjąć. Ważniejszej już nie będzie. To nie jest niekorzystna sytuacja. To rewelacyjna sytuacja ! Masz w niej wspaniałą możliwość:

 

„Oto kladę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo oraz przekleństwo, wybieraj więc życie, abyś żył.” (Pwt 30,19)

Powiem Ci, na czym polega ten wybór- Uwierz w Jezusa i zaufaj Mu !

Nie masz nic do stracenia. Powiedz, ile jest rzeczy, które chciałbyś pozyskać ? A każda z nich sporo kosztuje, nawet jeśli reklama mówi inaczej. Dobra materialne, upiększające, poprawiające zdrowie i próbujące przedłużyć życie... Jednak one niewiele mogą. Nie mogą pomóc Tobie w największym Twoim problemie, Twojej własnej egzystencji, która całe życie biegnie ku końcowi. Mam jednak dla Ciebie pewną wspaniała wiadomość, że to co najcenniejsze, Twoje życie, życie w wieczności jest możliwe i ono jest za darmo. Jest za wiarę, którą za darmo da Ci Bóg !

 

"Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto wierzy w Niego miał życie wieczne" (J 3,16)

Chcę Cię zaprosić, byś uwierzył w Jezusa. Potrzeba tylko... Twojej decyzji. Wiara jest decyzją, którą Ty podejmujesz. To nie jest tak, że nie potrafisz wierzyć. Na początek potrzebujesz zdecydować, że chcesz wierzyć, że Bóg jest, że Jezus jest Synem Bożym, że On umarł za Twoje grzechy i zmartwychwstał. Tylko tyle trzeba by żyć wiecznie ! Potrzeba byś uznał, że nic innego a tylko Jezus jest Twoim Zbawieniem:

 

"Potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy kto w Niego wierzy miał życie wieczne." (J 3,14b-15)

Wiara jest decyzją ponieważ jest darem. Możesz zdecydować, by Go otrzymać .Sam z siebie jej nie masz, ale możesz ją otrzymać, jako dar Boży.

 

"Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to nie pochodzi od was, lecz jest darem Boga" (Ef 2,8)

Jeśli podejmiesz decyzję wiary, to poprosisz o nią Boga. Otrzymasz ją, bo Bóg nikomu nie odmawia swoich darów, chcąc by wszystkie Jego dzieci wróciły do Niego. Jezus umarł za człowieka, by zgładzić mur grzechu, który oddziela go od Boga. Abyś mógł przyjąć pełnię radości dziecka Bożego potrzeba byś uwierzył w Zbawienie jakie przez śmierć i zmartwychwstanie dał Tobie Jezus.

Mój Przyjacielu. Bóg nic od Ciebie w zamian nie chce. On pragnie tylko Twojej ufności, Twojej wiary w to, że to On daje Tobie Zbawienie. Wiara to akt przyjęcia tej prawdy ale to także stan ufności, że nic już nie może Cię oddzielić od miłości Jezusa. On czeka na Twoje „TAK”, by, natychmiast gdy Go poprosisz, wkroczyć w Twoje życie, by dać Ci życie nowe, Jego życie i to życie wieczne.

Czy chcesz tego ? Czy chcesz aby Jezus zmienił Twoje życie ? On czeka na Twoje przylgnięcie do Niego z ufnością, całym Twoim umysłem, całym Twoim sercem, całą Twoja wolą. Im bardziej oddasz się Jezusowi, im bardziej przylgniesz do Niego, tym bardziej dasz Mu możliwość, by zadziałał. Tym bardziej doświadczysz Jego mocy. On zawsze szanuje Twoją wolność, Twoje „tak” i „nie”. Wybór Jezusa, uwierzenie w Niego, to decyzja tej chwili i każdej następnej.

To decyzja, by każdego dnia, w każdej nowej sytuacji dokonywć tego samego wyboru i mówić: „Jezu, wierzę w Ciebie, wierzę, że jesteś moim Zbawieniem. Jezu ufam Tobie i wierzę, że teraz zadziałasz".

Chciałbym Ci dać to, co najcenniejsze. Chciałbym Ci dać osobę Jezusa i powrót do Niego.

Wiara w Jezusa nie może istnieć bez nawrócenia. Jedno zawiera drugie i jedno z drugiego wynika. To tak jak z monetą. Spójrz ! Ma ona dwie strony. Brak jednej z nich odebrał by wartość całości.


"Nawróćcie się (...) i niech każdy z was ochrzci się w imię
Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych." (Dz 2,38)


Czy sama wiara nie zdoła nas zbawić ? To prawda, przez wiarę w Jezusa osiągamy Zbawienie, ale sprawiedliwość nie może pozwolić by praktyczne odrzucenie Boga przez grzech, nie oddzielało od Niego. A co to znaczy byś się nawrócił ? To znaczy byś stał się lojalnym wobec Boga, byś zechciał wypełniać Jego wolę. Nawrócenie to najbardziej konkretny i widoczny sposób wyrażenia naszej wiary i oddania się w niej Jezusowi. Jeśli rozpalisz ogień a nie przybliżysz się do niego i się do niego nie zwrócisz, to nie ogrzeje Cię on, ani też Cię nie oświetli. Jeśli się zatem zwrócisz do Jezusa, osiągniesz Zbawienie od konsekwencji grzechów, za które umarł Jezus.

 

"Nawróćcie się aby grzechy wasze zostały zgładzone" (Dz 3,19)

Nawrócenie, podobnie jak wiara jest decyzją. Jednak to może być tylko Twoja decyzja. Decyzja odwrócenia się od Twojego grzesznego życia i zwrócenia się do nowego, życia prawdy, dobra, sprawiedliwości. To decyzja zwrócenia się ku Bogu, aby żyć w Jego ogrzewającym i oświetlającym blasku. Decyzja nawrócenia to decyzja tej chwili lecz to także decyzja wyboru Boga zamiast grzechu w tysiącach chwil życia, to związanie życia z Bogiem. Lecz podobnie jak i z wiarą, jest ono łaską otrzymywaną od Boga.

 

"Ukarałeś mnie i podlegam karze. Spraw abym powrócił, a wtedy powrócę, bo jesteś Panem, Bogiem moim" (Jer 31,18b)

Nie znaczy to, że zobowiązujesz się do tego by już nigdy nie upaść. Pewnie nie raz upadniesz. Nawrócenie łączy się z wiarą, ufnością w miłość Boga. To sytuacja, w której wiesz, że On nie akceptuje Twoich grzechów, ale jest cierpliwy i dobry dla Ciebie i zawsze czeka, byś na nowo po upadku wrócił w Jego ramiona. Nawrócenie to decyzja stałych powrotów w te ramiona za każdym razem, bez wyjątku. On ukochał Cię miłością zazdrosną, bo wie, że tylko On może dać Ci prawdziwe i wieczne szczęście. Dlatego pragnie byś nie szukał ratunku w innych ludziach przed Nim, byś nie pokładał ufności w rzeczach, czy sytuacjach, ale byś we wszystkim do Niego się zwracał, by On mógł panować nad Twoimi sprawami, leczyć Twoje zranienia, wnikać w Twoje problemy i by mógł błogosławić Twoim planom i marzeniom. On pragnie być Twoim jedynym Zbawicielem, Panem Twojego życia, bo tylko Twórca życia zna się na życiu najlepiej.

Decyzja nawrócenia to decyzja stałych powrotów. To przylgnięcie do Jezusa i oddanie Jemu wszystkich spraw, by przeniknął całe życie i aby On je przemieniał Swoją zbawczą mocą. Nawrócenie jest nazywane  przez samego Pana narodzeniem się na nowo:

 

"Rzekł Jezus: «Jeśli się kto nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego»" (J 3,3)

Czy pragniesz doświadczyć obecności Jezusa ? Tego, że Jezus jest ? Czy chcesz doświadczyć mocy Jego działania w Tobie ? Mój Przyjacielu, jeśli pragniesz, by to wszystko stało się w Twoim udziałem, to zapraszam Cię... Pomódl się do Boga. Uwierz i dokonaj aktu nawrócenia. Ustanów Jezusa Zbawicielem i Panem całego Twojego życia. Zaproś Go do Twojego serca. Poproś Go, aby On już teraz Swoja mocą rozpoczął przemianę Twojego życia.


Czy chcesz dokonać aktu wiary i nawrócenia ?

Czy pragniesz doświadczyć przemiany Twojego życia jaką daje tylko Syn Boży ?